Energiebeleid vertoont ondemocratische trekjes

Frans Timmermans wil een Europese klimaatwet vanuit Brussel kunnen afdwingen, zonder zeggenschap van nationale parlementen. Economische Zaken zwijgt over het prijskaartje van energiesubsidies, en bemoeilijkt controle door de Tweede Kamer met een bijzondere subsidie- en opslagconstructie voor duurzame energie die afwijkt van andere subsidies en belastingen. De staat geeft iedereen 4000 euro voor de aanschaf van een elektrische auto, en subsidieert zo oneigenlijk de autoindustrie.

Ik vind dit ondemocratische ontwikkelingen. Als elektrisch rijden dan zoveel CO2 bespaart (wat de komende tien jaar niet zo is) laat de industrie dan maar via dwingende normen in onderlinge concurrentie goedkopere elektrische auto’s ontwikkelen. Als energiesubsidies en klimaatwetten dan zo belangrijk zijn laten we ze dan juist onder het democratische vergrootglas leggen. Nu is voor een zonnepark van enkele hectares niet eens een milieueffectrapportage nodig.

Wel verheugend is het Nederlandse initiatief dat over vijf jaar alle plastic herbruikbaar of recyclebaar moet zijn. Plastic wordt van aardolie gemaakt, en we weten allemaal van zwerfvuil en plastic soep. Ik ben het wel met Greenpeace eens dat dit nog niet voldoende is. Het plastic monster zal aan de wortel moeten worden uitgeroeid: Een verbod op het maken en toepassen van plastic voor eenmalig gebruik.

2 gedachten over “Energiebeleid vertoont ondemocratische trekjes

  1. Han Snijders

    Ik probeer voorzichtig onder de aandacht te brengen dat ook auto’s grotendeels uit aardolieproducten n.l. kunststoffen zijn gemaakt. Op essentielere onderdelen zijn ze uit staal gemaakt (ijzer, nikkel, chroom), ook deze elementen raken uitgeput, al heeft niemand het erover. Mobiliteit is een doodlopend straatje. Zoals door de hele menselijke geschiedenis gewoonte was, moeten we het wat dichter bij huis gaan zoeken. En democratie? Iedereen zou willen dat het allemaal maar kon, en stemt volgens naar dat wensenpakket. Maar het kan nou eenmaal niet allemaal.

  2. Noud Vermeulen

    Niet alleen goedkopere, maar vooral lichtere elektrische auto’s. Met een vermogen van 40 kW (voldoende om met 100 km/u mee te komen) en een dubbele levensduur. Nu rijdt de elektrische auto net zo ver als 100 jaar geleden. https://www.lowtechmagazine.be/2010/05/actieradius-elektrische-auto.html
    Een mooie uitdaging voor universiteiten en autofabrikanten ” Ontwerp de elektrische Eend van 2022″. Wel uitdagen, verleiden of subsidiëren, geen dwang.
    Het subsidiëren van Tesla’s leidt alleen maar tot meer van hetzelfde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *