Maandelijks archief: november 2023

Black Friday zit er weer op

We hebben het gelukkig weer achter de rug, Black Friday, inmiddels gretig verlengd tot een gitzwarte week. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur adviseert een nieuw kabinet terecht om een eind te maken aan deze gruwelijke verspilling. Black Friday zet aan tot het voortijdig vervangen van spullen die nog lang niet kapot zijn. Dat kan alleen omdat er structureel teveel geproduceerd wordt. Bovendien betekenen megakortingen dat we op andere momenten in het jaar veel teveel betalen.

Elk nieuw product dat gemaakt wordt vergt grondstoffen, energie, transport en verpakking. Daar gaat zelfs meer dan de helft van alle mondiale energie en CO2-uitstoot in om. We kunnen wel roepen dat bedrijven moeten verduurzamen, maar als wij minder kopen en langer met bestaande spullen doen bespaart dat veel meer energie en CO2 dan industrie en transport ooit kunnen bereiken.

In het huidige energie- en klimaatbeleid wordt helaas nauwelijks aandacht besteed aan het verband tussen CO2-uitstoot en consumptiegedrag. Hier ligt een enorme kans voor een nieuwe regering, want minder consumptie leidt direct en kosteloos tot minder energieverbruik en CO2. We kunnen daar zelfs meer mee bereiken dan met alle windmolens en zonnepanelen bij elkaar. In mijn nieuwe boek Kies Wijzer Klimaat leg ik dat in detail uit. https://www.blauwburgwal.nl/product/kies-wijzer-klimaat/

Goed klimaatnieuws blijkt niet meer welkom

Ik heb in augustus twee keer geweldig klimaatnieuws gebracht. Nooit eerder heb ik zoveel cynische verwijten over me heen gekregen. Kritische stukjes over waterstof en biomassa oogsten allerlei welkome bijval en kritiek, maar goed nieuws over kouderecords en minder bosbranden oogst vooral keiharde afwijzing. Het vertelt mij dat de aangeprate angst voor een klimaatcrisis zo diep zit dat positieve aanwijzingen van het tegendeel niet meer binnenkomen. De klimaatcrisis is daarmee de 21e-eeuwse versie van Dante Alighieri’s inferno geworden.

De middeleeuwse mens geloofde heilig dat je alles moest doen om niet in dat inferno terecht te komen. Nu geloven we veel van Dante’s ijzingwekkende helletocht niet meer, maar we hebben er een indringende eigentijdse versie van gecreëerd. De klimaatmars in Amsterdam is daar een manifestatie van. Bange burgers die niet lijken te beseffen dat hun eigen leefwijze mede bepalend is voor energieverbruik en CO2-uitstoot, wijzen naar alles en iedereen behalve zichzelf om de vurig omarmde klimaatcrisis tegen te houden.

Laat ik niet vervallen in cynisme. Ik begrijp de zorg voor klimaatverandering, en ik deel die. Ik heb echter geen angst, en ik wil niet naar anderen wijzen om mij van mijn zorgen af te helpen. Politici en bedrijven hebben helemaal niet zoveel invloed als wij willen of zij pretenderen. Ze zijn belangrijk, maar alleen wijzelf kunnen met onze leefwijze daadwerkelijk minderen met fossiel en CO2. Mijn nieuwe boek Kies Wijzer Klimaat reikt daarvoor handvatten aan.
https://www.blauwburgwal.nl/product/kies-wijzer-klimaat/

Waterstof en CO2-opslag zijn slechts schijnbewegingen

Het Amerikaanse bedrijf Air Products gaat in Rotterdam CO2 van hun waterstofproductie afvangen en ondergronds opslaan. Die waterstof wordt gemaakt van aardgas, en daarbij gaat ruwweg de helft van de energie-inhoud van dat aardgas verloren. Er komt net zoveel CO2 bij vrij als bij rechtstreekse verbranding van het aardgas, maar door de afvang en opslag van die CO2 wordt de geproduceerde waterstof eufemistisch ‘blauw’ genoemd. Het feit dat blauwe waterstof slechts de halve energie-inhoud van het oorspronkelijke aardgas heeft blijft daarbij onvermeld.

De CO2-opslag loopt via ’s lands grootste CO2-opslagproject Porthos. Porthos gaat 15 jaar lang ongeveer 1,5 procent van onze nationale CO2-uitstoot onderzees opslaan, 20 km voor de kust van Scheveningen, onder hoge druk. We weten niet of dit in de toekomst aardbevingen kan veroorzaken. Bovendien vergt die hogedruk-opslag veel extra energie en veroorzaakt zo extra CO2-uitstoot, ongeveer 10 procent van wat er wordt opgeslagen. De overheid subsidieert dit absurde vuil onder het tapijt vegen met miljarden belastingeuro’s, teneinde het project ‘commercieel haalbaar’ te maken aldus Air Products.

In mijn nieuwe boek Kies Wijzer Klimaat leg ik uit waarom waterstof en CO2-opslag ineffectieve en veel te dure schijnbewegingen zijn om CO2-uitstoot te reduceren. Het ziet er indrukwekkend uit, maar het scoort niet. Kies Wijzer Klimaat analyseert alle energieopties in een complete en nog niet eerder verschenen samenhang. Daarmee worden vervolgens het regeringsbeleid en de verkiezingsprogramma’s doorgelicht, en praktische tips voor eigen actie aangereikt. https://www.blauwburgwal.nl/product/kies-wijzer-klimaat/

Wroeten in de bodem van de diepzee

Zijn we als mensheid helemaal doorgeslagen? Dat vraag ik me af als ik de plannen zie om in de diepzee mijnbouw te gaan plegen naar zeldzame metalen zoals lithium, mangaan, kobalt, nikkel en koper. De diepzee is de enige nog ongerepte natuur, en we weten er vrijwel niets van. Onze honger naar zeldzame metalen is kennelijk zo onverzadigbaar dat we daarvoor letterlijk tot het einde van de aarde willen gaan. Dat is een extreem kostbare en risicovolle attitude, en bovenal compleet zinloos.

Winbare ertsen op land raken op, en dat zal over een onbekend aantal decennia ook met ertsen in de diepzee gebeuren. Als er iets niet duurzaam is, is het steeds meer lithium, mangaan, kobalt, nikkel en koper willen winnen voor steeds meer windmolens, zonnepanelen en elektrische auto’s. We zijn halverwege de vorige eeuw op steeds grotere schaal fossiele brandstoffen in de diepzee gaan winnen. We kennen de risico’s en de uitzichtloosheid van diepzeemijnbouw, en toch willen onverantwoordelijke politici en ondernemers hetzelfde gaan doen met kostbare metalen.

Een energietransitie gebaseerd op zeldzame metalen is lineair, tijdelijk, schadelijk voor de natuur, en daarmee niet duurzaam. Duurzaamheid is veel meer dan alleen CO2-reductie. Milieuschadelijke en mensonterende mijnbouw zijn ook duurzaamheidsaspecten. Ik analyseer deze en andere kenmerken van het huidige energie- en klimaatbeleid van politieke partijen in mijn nieuwe boek Kies Wijzer.
Het is te koop op https://www.blauwburgwal.nl/product/kies-wijzer-klimaat/