Maandelijks archief: augustus 2018

Verduurzaming is geen op zichzelf staand thema

Nicolas Hulot is op onthutsende wijze opgestapt. De populaire Franse minister van Ecologische Transitie had in 2017 zo te zien een onmogelijke opdracht aanvaard. Ecologische transitie lijkt mij niet een op zichzelf staand onderwerp dat top-down vanuit een ministerie kan worden ingevuld. Verduurzaming staat toch altijd in samenhang met andere primaire thema’s zoals vrede, veiligheid, gezondheid, onderwijs en welzijn.

Verduurzaming kan daarom ook niet compromisloos worden doorgevoerd. Dat vind ik de makke van de huidige klimaatdoelstellingen. Ze bevatten geen context en geen randvoorwaarden. Het verminderen van CO2 uitstoot staat bijvoorbeeld in schril contrast met het sluiten van kerncentrales. En het uitbannen van fossiele brandstoffen heeft verregaande maatschappelijke en economische consequenties. Moeilijke keuzes zijn daarbij onvermijdelijk. De internationale klimaatdoelstellingen reppen hier met geen woord over, en Nicolas Hulot is daar kennelijk keihard op stukgelopen.

In De Groene Illusie ga ik in op de maatschappelijke consequenties van een energietransitie. Je bent van harte welkom bij mijn boekpresentatie op vrijdagavond 21 september bij van Piere boekhandel in Eindhoven. Vrije inloop vanaf 19.00 uur. Aanmelding bij info@vanpiere.nl is niet verplicht, maar wel handig i.v.m. inkoop van lekkere hapjes en drankjes.

Onze groene energie verwoest elders de natuur

Een confronterend artikel in NRC van 31 juli 2018: Voor windmolens, zonnepanelen en batterijen zijn meer mineralen nodig dan voor fossiele brandstoffen. De Wereldbank verwacht voor mineralen zoals kobalt en nikkel een groei van 250% en meer, als gevolg van de Klimaatdoelstellingen van Parijs. Explosief groeiende mijnbouw heeft in de Filippijnen al enorme ecologische verwoesting aangericht, en grote mijnbouwbedrijven kijken nu begerig naar het mineraalrijke Madagaskar. Zie https://www.nrc.nl/nieuws/2018/07/31/onze-vergroening-kost-anderen-hun-biodiversiteit-a1611717

In principe leidt alles dat wij mensen grootschalig gaan exploiteren tot een vorm van uitputting. Laten we iets nieuws daarom niet te gauw duurzaam noemen, maar eerst de integrale milieueffecten over langere tijd bestuderen.

In mijn boek De Groene Illusie ga ik uitgebreid in op de duurzaamheid van alle energieopties die nu duurzaam worden genoemd. Op vrijdagavond 21 september presenteer ik dit boek bij van Piere boekhandel in Eindhoven. Inloop vanaf 19.00, aanvang om 19.30. We hebben gebrainstormd, en we gaan het gezellig en bijzonder maken. Je bent van harte welkom, zeg het voort. Als je komt geef dat dan graag aan via info@vanpiere.nl , dit i.v.m. het aantal hapjes en drankjes.

Earth Overshoot Day viel nog nooit zo vroeg

De Earth Overshoot Day (EOD) is de dag van het jaar waarop wij als mensheid evenveel van de aarde genomen hebben als onze planeet ons in een jaar kan geven. In 1981, het eerste jaar van meting, viel de EOD op 14 december. In de 17 dagen daarna pleegden we dus een klein beetje roofbouw op de aarde. In 1995 viel de EOD op 22 oktober, en in 2007 op 30 augustus. Dit jaar was het al op 1 augustus, en plegen we dus vijf maanden roofbouw, tot aan het eind van 2018. Zie https://nos.nl/op3/artikel/2244088-waarom-we-eigenlijk-twee-aardes-nodig-hebben.html

Dit gaat veel verder dan energie en klimaat. De EOD omvat ook natuur, grondstoffen, voedsel, water en afval. Onze aantallen nemen exponentieel toe (met ruim 200.000 mensen per dag), en de ecologische footprint per wereldburger neemt ook toe. We veroorzaken dus dubbele groei, en niemand weet waar dat heen zal gaan. Dat is niet erg, maar laten we er wel over nadenken en het er samen over hebben.

Op vrijdagavond 21 september presenteer ik mijn boek De Groene Illusie bij van Piere boekhandel in Eindhoven. Inloop vanaf 19.00, aanvang om 19.30. We hebben gebrainstormd, en we gaan het gezellig en bijzonder maken. Je bent van harte welkom, zeg het voort. Als je komt geef dat dan graag aan via info@vanpiere.nl , dit i.v.m. het aantal hapjes en drankjes.