CO2-opslag is hemeltergende schijnvertoning

Gorgon, ’s werelds grootste CO2-opslagproject in Australië, faalt jammerlijk. Het doet maar 30% van wat het belooft. En ook met 100% zou het een hemeltergende schijnvertoning zijn. Die 100% zou 15 miljoen ton CO2-opslag betekenen, een hoeveelheid die minilandje Nederland in vijf weken uitstoot en de hele wereld in vier uur. Daarvoor zijn miljarden dollars uitgegeven. Oliebedrijven pleiten voor duizenden van dergelijke CO2-opslaginstallaties. Ik kan slechts gissen waarom Chevron, ExxonMobil, Shell en allerlei overheden dit doen.

In Nederland zijn we al even onwaarachtig bezig. Daar verkwisten we miljarden kostbare belasting-euro’s om jaarlijks 2,5 miljoen ton CO2 onder de grond te stoppen. Dat stoot Nederland in zes dagen uit, en de hele wereld in drie kwartier. Daar komt bij dat CO2-opslag een eindige lineaire methode is, met onbekende ecologische en seismische risico’s. Ik ga eens gissen waarom bedrijven en overheden dit doen.

Overheden van links tot rechts willen koste wat kost een ‘groene’ politiek met bijbehorende dadendrang etaleren. Bedrijven willen graag met ‘groene’ miljardensubsidies hun omzet en winst opvijzelen. Een rampzalige combinatie, voor de belastingbetaler en vooral voor het milieu. Het is peperduur, levert bitter weinig op, en belemmert investeringen in werkelijke en veel grotere CO2-besparingen zoals huisisolatie en ultrazuinige auto’s.

Een gedachte over “CO2-opslag is hemeltergende schijnvertoning

  1. Noud Vermeulen

    Dit is nog alleen maar een kwestie van geld. Als je kijkt naar wat het resultaat is in termen van energie of CO2 is de CO2-balans van het opslaan van CO2 negatief. Op het eind van de rit zit je met méér CO2, niet met minder.
    Het afvangen, comprimeren, transporteren en injecteren van CO2 kost energie en dus CO2. Een Amerikaanse proef bij een electriciteitscentrale leverde op dat 20% van de opgewekte energie nodig was om 5% van de CO2 op te slaan. En de omstandigheden waren gunstig: de rotsformatie lag onder de centrale.
    De EPA heeft toen maar besloten het experiment te stoppen.
    Maar sommige mensen zijn hardleers en de meeste kunnen niet rekenen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *