Black Friday zit er weer op

We hebben het gelukkig weer achter de rug, Black Friday, inmiddels gretig verlengd tot een gitzwarte week. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur adviseert een nieuw kabinet terecht om een eind te maken aan deze gruwelijke verspilling. Black Friday zet aan tot het voortijdig vervangen van spullen die nog lang niet kapot zijn. Dat kan alleen omdat er structureel teveel geproduceerd wordt. Bovendien betekenen megakortingen dat we op andere momenten in het jaar veel teveel betalen.

Elk nieuw product dat gemaakt wordt vergt grondstoffen, energie, transport en verpakking. Daar gaat zelfs meer dan de helft van alle mondiale energie en CO2-uitstoot in om. We kunnen wel roepen dat bedrijven moeten verduurzamen, maar als wij minder kopen en langer met bestaande spullen doen bespaart dat veel meer energie en CO2 dan industrie en transport ooit kunnen bereiken.

In het huidige energie- en klimaatbeleid wordt helaas nauwelijks aandacht besteed aan het verband tussen CO2-uitstoot en consumptiegedrag. Hier ligt een enorme kans voor een nieuwe regering, want minder consumptie leidt direct en kosteloos tot minder energieverbruik en CO2. We kunnen daar zelfs meer mee bereiken dan met alle windmolens en zonnepanelen bij elkaar. In mijn nieuwe boek Kies Wijzer Klimaat leg ik dat in detail uit. https://www.blauwburgwal.nl/product/kies-wijzer-klimaat/

Goed klimaatnieuws blijkt niet meer welkom

Ik heb in augustus twee keer geweldig klimaatnieuws gebracht. Nooit eerder heb ik zoveel cynische verwijten over me heen gekregen. Kritische stukjes over waterstof en biomassa oogsten allerlei welkome bijval en kritiek, maar goed nieuws over kouderecords en minder bosbranden oogst vooral keiharde afwijzing. Het vertelt mij dat de aangeprate angst voor een klimaatcrisis zo diep zit dat positieve aanwijzingen van het tegendeel niet meer binnenkomen. De klimaatcrisis is daarmee de 21e-eeuwse versie van Dante Alighieri’s inferno geworden.

De middeleeuwse mens geloofde heilig dat je alles moest doen om niet in dat inferno terecht te komen. Nu geloven we veel van Dante’s ijzingwekkende helletocht niet meer, maar we hebben er een indringende eigentijdse versie van gecreëerd. De klimaatmars in Amsterdam is daar een manifestatie van. Bange burgers die niet lijken te beseffen dat hun eigen leefwijze mede bepalend is voor energieverbruik en CO2-uitstoot, wijzen naar alles en iedereen behalve zichzelf om de vurig omarmde klimaatcrisis tegen te houden.

Laat ik niet vervallen in cynisme. Ik begrijp de zorg voor klimaatverandering, en ik deel die. Ik heb echter geen angst, en ik wil niet naar anderen wijzen om mij van mijn zorgen af te helpen. Politici en bedrijven hebben helemaal niet zoveel invloed als wij willen of zij pretenderen. Ze zijn belangrijk, maar alleen wijzelf kunnen met onze leefwijze daadwerkelijk minderen met fossiel en CO2. Mijn nieuwe boek Kies Wijzer Klimaat reikt daarvoor handvatten aan.
https://www.blauwburgwal.nl/product/kies-wijzer-klimaat/

Waterstof en CO2-opslag zijn slechts schijnbewegingen

Het Amerikaanse bedrijf Air Products gaat in Rotterdam CO2 van hun waterstofproductie afvangen en ondergronds opslaan. Die waterstof wordt gemaakt van aardgas, en daarbij gaat ruwweg de helft van de energie-inhoud van dat aardgas verloren. Er komt net zoveel CO2 bij vrij als bij rechtstreekse verbranding van het aardgas, maar door de afvang en opslag van die CO2 wordt de geproduceerde waterstof eufemistisch ‘blauw’ genoemd. Het feit dat blauwe waterstof slechts de halve energie-inhoud van het oorspronkelijke aardgas heeft blijft daarbij onvermeld.

De CO2-opslag loopt via ’s lands grootste CO2-opslagproject Porthos. Porthos gaat 15 jaar lang ongeveer 1,5 procent van onze nationale CO2-uitstoot onderzees opslaan, 20 km voor de kust van Scheveningen, onder hoge druk. We weten niet of dit in de toekomst aardbevingen kan veroorzaken. Bovendien vergt die hogedruk-opslag veel extra energie en veroorzaakt zo extra CO2-uitstoot, ongeveer 10 procent van wat er wordt opgeslagen. De overheid subsidieert dit absurde vuil onder het tapijt vegen met miljarden belastingeuro’s, teneinde het project ‘commercieel haalbaar’ te maken aldus Air Products.

In mijn nieuwe boek Kies Wijzer Klimaat leg ik uit waarom waterstof en CO2-opslag ineffectieve en veel te dure schijnbewegingen zijn om CO2-uitstoot te reduceren. Het ziet er indrukwekkend uit, maar het scoort niet. Kies Wijzer Klimaat analyseert alle energieopties in een complete en nog niet eerder verschenen samenhang. Daarmee worden vervolgens het regeringsbeleid en de verkiezingsprogramma’s doorgelicht, en praktische tips voor eigen actie aangereikt. https://www.blauwburgwal.nl/product/kies-wijzer-klimaat/

Wroeten in de bodem van de diepzee

Zijn we als mensheid helemaal doorgeslagen? Dat vraag ik me af als ik de plannen zie om in de diepzee mijnbouw te gaan plegen naar zeldzame metalen zoals lithium, mangaan, kobalt, nikkel en koper. De diepzee is de enige nog ongerepte natuur, en we weten er vrijwel niets van. Onze honger naar zeldzame metalen is kennelijk zo onverzadigbaar dat we daarvoor letterlijk tot het einde van de aarde willen gaan. Dat is een extreem kostbare en risicovolle attitude, en bovenal compleet zinloos.

Winbare ertsen op land raken op, en dat zal over een onbekend aantal decennia ook met ertsen in de diepzee gebeuren. Als er iets niet duurzaam is, is het steeds meer lithium, mangaan, kobalt, nikkel en koper willen winnen voor steeds meer windmolens, zonnepanelen en elektrische auto’s. We zijn halverwege de vorige eeuw op steeds grotere schaal fossiele brandstoffen in de diepzee gaan winnen. We kennen de risico’s en de uitzichtloosheid van diepzeemijnbouw, en toch willen onverantwoordelijke politici en ondernemers hetzelfde gaan doen met kostbare metalen.

Een energietransitie gebaseerd op zeldzame metalen is lineair, tijdelijk, schadelijk voor de natuur, en daarmee niet duurzaam. Duurzaamheid is veel meer dan alleen CO2-reductie. Milieuschadelijke en mensonterende mijnbouw zijn ook duurzaamheidsaspecten. Ik analyseer deze en andere kenmerken van het huidige energie- en klimaatbeleid van politieke partijen in mijn nieuwe boek Kies Wijzer.
Het is te koop op https://www.blauwburgwal.nl/product/kies-wijzer-klimaat/

Absurde stroomstoplichtplannen

Demissionair minister en D66-leider Rob Jetten is echt de weg kwijt. Hij wil aanbodgestuurd elektriciteitsverbruik afdwingen, met stroomstoplichten in alle bedrijven. ‘De uitbreiding van de elektriciteitsnetten kan het tempo van de energietransitie niet bijhouden’, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Dat is een schandalige verdraaiing van de feiten. Ons nationale stroomverbruik is al meer dan tien jaar stabiel rond 120 miljard kilowattuur per jaar. Jetten wilde ruim vier jaar geleden als kamerlid sluiting van stabiele kolencentrales, in ruil voor meer variabele wind- en zonnestroom. Hij wist dus toen al dat de huidige netcongestie in aantocht was, maar hij heeft daar als fractievoorzitter en vervolgens als klimaatminister niets aan gedaan.

Stroomstoplichten in bedrijven is een onzinnig idee van politici die geen flauw benul hebben van de consequenties. Weet de minister niet dat veel industriële installaties helemaal niet periodiek kunnen worden uitgeschakeld? Weet de minister niet dat dat miljoenenschade aan die installaties en zelfs levensgevaarlijke situaties kan opleveren? Eerst moeten we verplicht elektrificeren, maar straks moeten we in de kou en het donker zitten vanwege stroomtekorten. Nederland is een van de rijkste landen ter wereld, maar Rob Jetten wil terug naar middeleeuwse toestanden om iets wat we al tien jaar kunnen zien aankomen.

In mijn nieuwe boek Kies Wijzer dat komende week uitkomt, beschrijf ik de oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen van netcongestie. Ik sta tevens stil bij de voor- en nadelen van kolencentrales, van elektrificatie van mobiliteit, verwarming en industrie, en van alle andere energieopties. Dat gebruik ik vervolgens om politieke partijprogramma’s te analyseren op zinnig en onzinnig energie- en klimaatbeleid. Kies Wijzer kan al besteld worden op https://www.blauwburgwal.nl/product/kies-wijzer-klimaat/

Zeewindenergie wordt steeds duurder

De kosten van zeewindmolenbouw zullen in de komende decennia met 40 miljard euro stijgen ten opzichte van eerdere ramingen. Onze kilowattuurprijs stijgt daardoor met 4 cent, dat is ruim 10 procent van huidige variabele tarieven. Dat lijkt te overzien, maar dat is het niet. Alles wijst erop dat ook deze raming binnen enkele jaren naar boven moet worden bijgesteld, en dat dit vervolgens elke paar jaar zal gebeuren. De drijfveer daarvoor is toenemende grondstofschaarste en toenemende onderhoudskosten.

Minister Jetten schrijft aan de Tweede Kamer dat hogere rentes op financieringen de belangrijkste oorzaak zijn, maar dat is hooguit tijdelijk. Toenemende grondstofschaarste en -prijzen zijn daarentegen een lineair doorgaand proces. Windmolenbouwers in de VS en Europa, waaronder Vattenfall, trekken zich terug uit openbare aanbestedingen. Het Deense Orsted heeft in de afgelopen twee jaar meer dan 70 procent van zijn beurswaarde verloren. Siemens Energy Group verwacht dit jaar 4,5 miljard euro verlies.

In mijn nieuwe boek Kies Wijzer, dat begin november uitkomt, beschouw ik het heilloze beleid van steeds meer windmolens in natuurgebied de Noordzee. Dat beleid wordt niet alleen onbetaalbaar, maar veroorzaakt ook deels bekende en deels onbekende schade aan vissen, vogels, zeezoogdieren en schaaldieren. Ik analyseer tevens alle overige energieopties met hun voor- en nadelen, en analyseer op basis daarvan de partijprogramma’s voor de Kamerverkiezingen op 22 november. Lezers van deze nieuwsbrief kunnen nu al bestellen:
https://www.blauwburgwal.nl/product/kies-wijzer-klimaat/

Goed nieuws en slecht nieuws over elektrische auto’s

De vraag naar elektrische auto’s loopt terug. Ik vind dat in tegenstelling tot staatssecretaris Heijen goed nieuws. Meer elektrische auto’s veroorzaken meer netcongestie en meer milieuschade door batterijproductie en -afval. Bovendien besparen ze weinig CO2, want groene stroom is dermate schaars, variabel en onvoorspelbaar dat elektrische auto’s hoofdzakelijk op extra fossiele stroom rijden. Fossiele centrales zijn immers de enige stabiele elektriciteitsopwekkers die naar believen kunnen opschalen bij toenemende afname van steeds meer elektrische auto’s.

Staatssecretaris Heijnen is daarentegen geschrokken van de teruglopende vraag. Zij heeft daarom helaas besloten om de subsidie voor nieuwe elektrische auto’s volgend jaar te handhaven op 2950 euro, in plaats van die volgens plan af te bouwen naar 2550 euro. U en ik betalen dat via belastingheffing, zeker nu de staatsfinanciën niet langer tot in de hemel reiken. Dat geld kan niet naar zorg of onderwijs, maar verdwijnt als extra winstmarge bij autofabrikanten. Laten we daar niet naïef over zijn.

In mijn nieuwe boek dat eind oktober uitkomt analyseer ik de voor- en nadelen van elektrisch rijden, en van alle andere energieopties. Daarbij komt aan bod dat elektriciteit, net als waterstof, geen energiebron is maar een door mensen gemaakte energiedrager. Daarvoor is energie nodig uit energiebronnen (fossiel, kernenergie, biomassa, wind, zon), waarvan een aanzienlijk deel verloren gaat in het maakproces en de distributie van de energiedrager.

Extinction Rebellion wint duurzaamheidstop-100?

Dagblad Trouw beloont met een eerste plaats in hun duurzaamheidstop-100 gevaarlijke luchthaveninbraken en snelwegblokkades, vandalistische kunstbekladding en intimidatie van bedrijven. Ik zal het wel niet begrijpen, maar het op dergelijke wijze opdringen van je eisen aan miljoenen mensen verdient geen beloning. Juryvoorzitter Klaske Kruk legt omfloerst uit dat Extinction Rebellion ‘een geluid vertegenwoordigt waar 80% van Nederland zich zorgen over maakt’.

Ik heb geen idee wat deze suggestieve toelichting betekent. Ik maak mij druk om de energietransitie, net als wellicht 80% van Nederland. Ik herken mij echter totaal niet in het geluid, de eisen en de methodes van Extinction Rebellion. Hun eisen deugen niet, heiligen al helemaal niet hun middelen, en vertegenwoordigen op geen enkele wijze mijn geluid. Deze beloning van Trouw nodigt uit tot meer vandalistische en gevaarlijke wetsovertredingen, door allerlei actiegroepen met allerlei eisen en idealen. Journalisten bepalen niet wat wel en niet geoorloofd of gerechtvaardigd is, dat doen de democratisch gekozen wetgever en onafhankelijke rechter.

In mijn nieuwe boek dat eind oktober uitkomt neem ik bewust afstand van gepolariseerde meningen en methodes in het energie- en klimaatdebat. Er is geen enkele energieoptie met alleen maar voordelen of alleen maar nadelen. Verstandige keuzes en beleid vergen juist genuanceerde afwegingen op basis van gedegen inhoudelijke analyses. Dat is om te beginnen belangrijk voor de komende Kamerverkiezingen.

Nieuw boek over duurzame energie

Vliegtuigbouwkundig ingenieur Bert Weteringe beschrijft in zijn nieuwe boek Windhandel waarom windmolens geen vervanging kunnen zijn voor fossiele brandstoffen. Ze zijn schadelijk voor hun omgeving, en de kunststof wieken bevatten giftig Bisphenol-A (BPA). Dat komt via slijtage van de wieken in het milieu terecht. Hiervoor bestaan geen normen en regels, terwijl Europa BPA wel in toenemende mate weert uit verpakkingsmaterialen en plastic gebruiksvoorwerpen. De 5 tot 15 ton wegende wieken zijn ook nauwelijks recyclebaar, en worden hoofdzakelijk verbrand of gestort.

Windenergie is volgens Weteringe tien keer zo duur als fossiele energie. De commerciële verliezen worden aangevuld met miljardensubsidies, maar toch is een groot windmolenbedrijf als Siemens Gamesa inmiddels in financiële problemen. Het Financieele Dagblad meldde in september dat beleggers worden afgeschrikt door de oplopende bouw- en onderhoudskosten, en dat een grote aanbesteding voor wind op zee in het Verenigd Koninkrijk was geflopt. Als een windmolenbouwer verliezen lijdt en uit de markt verdwijnt is er niemand om de na 25 jaar versleten windmolens op te ruimen.

Ik schrijf ook een nieuw boek over duurzame energie, mijn derde. Het komt eind oktober uit, mede naar aanleiding van de Tweede Kamerverkiezingen in november. Ik beschrijf daarin de voor- en nadelen van windmolens en van alle andere energieopties. Op basis daarvan duid ik de zin en onzin in de verkiezingsprogramma’s van de twaalf grootste partijen op energie- en klimaatbeleid. Nadere details over dit boek volgen in de loop van deze maand.

Personeelstekort in energietransitie is doodnormaal

De energietransitie zou ‘onhaalbaar’ zijn door gebrek aan personeel. Mijn eerste gedachte is wat daar raar aan is. Sinds wanneer denken we dat alles wat een zittend kabinet over 10 jaar wil bereiken ook altijd uitvoerbaar is? Dat lijkt me misplaatst maakbaarheidsdenken. Een ambitieuze regering, onderneming of instelling wil altijd meer dan er kan, en een tekort aan arbeidskrachten is eigenlijk goed nieuws. Het omgekeerde, een overschot aan arbeidskrachten, is in elk geval slecht nieuws.

Er zou een ‘aanvalsplan’ moeten komen voor ‘groene en digitale banen’. Wat een onzin! Brainport Eindhoven kampt al meer dan tien jaar met een tekort aan technici, en zolang onze hightech industrie zo fantastisch gaat zal dat niet veranderen. Dat verandert pas als het slecht gaat met die industrie, zoals in 2009. Als dat zogenaamde aanvalsplan voor groene en digitale banen slaagt, zal dat schaarse technici wegtrekken bij de industrie. Het zal ook mensen wegtrekken bij defensie, politie, onderwijs, openbaar vervoer en zorg.

Al die arbeidsmarkten kampen met tekorten, en zijn ook deels communicerende vaten. Onze geschoolde beroepsbevolking groeit niet, dus wat de ene sector binnenhaalt gaat zomaar ten koste van een andere. Ik hoop en verwacht dat een nieuwe regering niet steeds maar nieuwe klimaatambities lanceert en roept dat de energietransitie sneller moet, maar in plaats daarvan kritisch kijkt naar de uitvoerbaarheid van bestaand beleid.