Maandelijks archief: december 2022

Nieuwe investeringen in aardgas en kernenergie

We hebben snel nieuwe terminals nodig voor vloeibaar aardgas (LNG), en er komen twee nieuwe kerncentrales bij in Borssele. Kernenergie was sinds Fukushima lange tijd taboe, en fossiele investeringen zijn nog maar een jaar geleden bij de klimaattop COP-26 officieel in de ban gedaan. Dit alles illustreert hoe visieloos ons energiebeleid is. Onze regeringen kijken niet langer dan vier jaar vooruit, doen allerlei ongefundeerde aannames (bijvoorbeeld dat biomassa en aardgasloze huizen CO2 besparen), en houden geen rekening met veranderende omstandigheden.

De nieuwe LNG-terminals en kerncentrales zijn overigens verstandige beslissingen. Anders dreigen we over een jaar in de kou te zitten en zal extra kolenstook de CO2-uistoot verhogen. Ik vind het wel buitengewoon zorgelijk dat we deze beslissingen niet acht jaar eerder hebben genomen. Alle signalen en kennis daarvoor waren allang voorhanden, sinds de Russische inval in de Krim en zeker ook tijdens de zotte en ongeloofwaardige COP-26 banvloek op fossiele investeringen.

Het energiedebat is verworden tot een politiek correcte vicieuze cirkel waarin kritische geluiden dogmatisch worden verketterd. Er zijn nauwelijks journalisten, politici en directeuren die in het openbaar van de officiële energielijn durven af te wijken. Dat is slecht voor onze democratie, en leidt tot het huidige ineffectieve en peperdure zwalkbeleid. Ik proost op een nieuwjaar met meer openheid en op visie, feiten en logica gebaseerd energiebeleid.

Elektriciteit is allesbehalve energiebron of perpetuum mobile

Politici en beleidsmakers acteren alsof elektriciteit een energiebron is, een soort perpetuum mobile die vanzelf uit het stopcontact komt. Het tegendeel is waar. De keten van elektriciteitsopwekking, -transport en -distributie is duur en complex, en gaat gepaard met aanzienlijke energieverliezen. Zeker als we elektriciteit grootschalig moeten gaan opslaan (wat we nu gelukkig nog niet hoeven). Elektriciteit is absoluut geen energiebron. Het is slechts een gedeeltelijke drager van elders opgewekte energie. Net als waterstof.

Als onze EU-regeringen besluiten dat we omwille van CO2-reductie elektrisch moeten gaan rijden, verwarmen en ondernemen, verwacht ik een concreet integraal uitvoeringsplan voor de enorme hoeveelheid extra groene stroom die daarvoor in de komende 15 jaar moet worden opgewekt, getransporteerd en opgeslagen. Niets daarvan. Bedrijven die stroom nodig hebben komen in plaats daarvan op een wachtlijst, en in Zwitserland moeten elektrische auto’s komende winter minder gaan rijden.

Elektriciteit is complex, schaars en duur, en zal dat ook na 2035 blijven. Het is wel gebruiksvriendelijk en schoon voor de consument. Laten we deze kostbare energiedrager dus vooral benutten in kleine huishoudelijke verbruikers zoals lampen en wasmachines, en niet verkwanselen in honderden malen grotere verbruikers zoals warmtepompen, elektrische auto’s en industriële processen waarvoor nota bene een goed werkend fossiel alternatief bestaat. http://maarten-vanandel.com/?page_id=675

Paradox in grondwaterpeilverhoging en biomassabeleid

Het kabinet wil het grondwaterpeil verhogen, om uitdroging en oxidatie van veen tegen te gaan. Dat is een goed plan. Drassigheid is de natuurlijke staat van ons land, goed voor de biodiversiteit en goed voor CO2-reductie. De recente watertekorten worden mede veroorzaakt door ons systeem van sloten, vaarten en gemalen die het beschikbare zoetwater veel te snel afvoeren naar de zoute zee. Maar er zit een paradox in het regeringsbeleid.

Veen is biomassa, dode plantenresten. Als die door droogte oxideren komt er inderdaad CO2 vrij. Gedroogd veen kennen we al eeuwenlang als turf, van oudsher een belangrijke biobrandstof in Nederland. Turfverbranding is echter wel vervuilend, daarom hebben we dat vanaf de zestiger jaren vervangen door aardgas. Vandaag wil de regering niet dat veen oxideert, en ik vind dat zoals gezegd een goed plan. Maar als we het zouden afsteken, drogen en als turf verbranden in elektriciteitscentrales, zou dat volgens het officiële EU-energiebeleid van Frans Timmermans en Diederik Samsom wel mogen. Veen is immers ‘biomassa’.

Verbranding van turf en elke andere biobrandstof is snelle oxidatie. Daar komt meer CO2 bij vrij dan de regering nu wil voorkomen door het grondwaterpeil te verhogen. Natuurlijke langzame oxidatie van veen door verdroging mag niet, menselijke snelle oxidatie van biomassa door verbranding mag wel. Het is hoog tijd dat onze regering alle vormen van biomassa-oxidatie gaat terugdringen. Om te beginnen in elektriciteitscentrales en warmtenetten.