Maandelijks archief: september 2021

Timmermans verplaatst alleen CO2

‘Eurocommissaris Frans Timmermans zet nadrukkelijk in op vermindering van broeikasgassen die vrijkomen in de bebouwde omgeving en bij wegtransport’, aldus het FD. Hij wil dit vooral met elektrificatie van huisverwarming en automobiliteit doen. Ik noem dat hokjesdenken. Timmermans reduceert daarmee de komende 20 jaar nauwelijks CO2. Hij verplaatst het alleen van huis en auto naar fossiele elektriciteitscentrales, of erger nog, naar biomassacentrales. De extra stroom voor al die elektrificatie kan tot ver na 2030 alleen daarvandaan komen, aangezien wind en zon nog lange tijd schaars blijven.

De wet van behoud van energie wordt systematisch genegeerd in het EU-klimaatbeleid. Elektriciteit is er niet vanzelf, en bij volledige benutting van zon en wind betekent extra stroomverbruik dus extra fossiele stroomopwekking. Die volledige benutting van zon en wind wordt overigens steeds moeilijker. Afgelopen augustus was er op een aantal dagen overaanbod van groene stroom. Dit probleem zal bij verdere groei van zon en wind groter worden. Tegelijkertijd houden we elke windstille nacht en bewolkte dag 100% fossiele opwekking nodig.

In het klimaatbeleid wordt deze spagaat vreemd genoeg nauwelijks geadresseerd. We blijven als een kip zonder kop zonne- en windparken bijbouwen, en elektrische auto’s en warmtepompen stimuleren. De werkelijke netto CO2-reductie van de hele EU zal daardoor in 2030 niet in de buurt van de beoogde 55% komen. Vanzelfsprekend reken ik dan de CO2-uitstoot van biomassa mee, want zo snel groeien nieuwe bomen niet.

‘Groene’ waterstof verhoogt CO2-uitstoot

Zonne- en windenergie verbruiken om in Nederland en de EU waterstof te maken is niet groen, integendeel. Het is verspilling van groene energie. Ruwweg de helft gaat verloren. Alle schaarse zonne- en windenergie die we hebben (4% van het totaal) kan het beste direct worden verbruikt via het openbare net. Als we het in plaats daarvan verbruiken om waterstof te maken is er op het openbare net meer fossiele stroom nodig. Waterstof maken van schaars beschikbare zonne- en windenergie verhoogt dus onze CO2-uitstoot.

Waterstof is helemaal niet de ultieme oplossing waar iedereen zo lyrisch van wordt. Waterstof is helemaal geen vervanging van aardgas. Aardgas zit al in de grond, en levert energie op als we het delven. Waterstofgas komt op aarde vrijwel niet voor, en moeten we eerst maken ten koste van heel veel (groene) energie. Waarom trappen burgers en politici toch massaal in deze onzin? De Europese Commissie heeft nota bene vorig jaar bepaald dat waterstof niet groen is.

De sterke industriële waterstoflobby heeft er alle belang om miljarden-subsidies binnen te halen. De politiek wil dadendrang tonen, of die daden nu wel of niet CO2 reduceren. Het is waar dat waterstof bij verbranding geen CO2 oplevert, daarom is het ooit als ‘groen’ bestempeld. Maar als je naar de hele keten kijkt produceren we met waterstof meer CO2 dan zonder waterstof. Dat zou toch bepalend moeten zijn voor het beleid.

Eindelijk aandacht voor energiebesparing

Het kabinet trekt ondanks de formatie-impasse extra miljarden uit voor huisisolatie. Dat is een verstandige ‘no gret’ maatregel, waar de natuur en wijzelf de komende decennia in alle toekomstscenario’s voordeel van hebben. Het bespaart bij elke vorm van huisverwarming kosten, energie en CO2, dit in tegenstelling tot het contraproductieve beleid van aardgasloze huizen en biomassaverbranding. Het is ook veel effectiever en goedkoper dan windmolens, zonnepanelen en CO2-opslag.

Huis- en gebouwisolatie kan zo’n 10 miljoen ton CO2 per jaar besparen, 6% van onze nationale uitstoot. Dat is vergelijkbaar met wat zon en wind nu besparen, maar voor veel minder geld, en zonder overlast en ruimtebeslag. Het is ook vergelijkbaar met de totale CO2-uitstoot van de Nederlandse luchtvaart, en zelfs vier maal zoveel als de opslag van CO2 in de komende 20 jaar.

Met een heldere top-10 van CO2-besparingsopties zou huisisolatie al in de vorige eeuw voorrang hebben moeten krijgen boven alles wat er in de afgelopen 20 jaar aan duurzaamheidsmaatregelen is genomen. Dan hadden we voor veel minder geld al veel meer CO2 en aardgas bespaard. We kunnen het verleden niet terugdraaien, maar een nieuw kabinet kan nu wel de juiste richting inslaan. Zie mijn video-interview met Syp Wynia:
https://www.wyniasweek.nl/bijna-niets-werkt-bij-het-klimaatbeleid-van-rutte-kabinetten/
https://www.youtube.com/watch?v=WadSNlQaTu0