“Met wind en zon gaan we het niet redden”

Dit concludeert de Zweedse regering nu, en ik concludeerde het vijf jaar geleden in De Groene Illusie. Het Zweedse beleid maakt hiermee een opmerkelijke ommezwaai, van ‘100% hernieuwbaar’ naar ‘100% fossielvrij’. De verwachte verdubbeling van het elektriciteitsverbruik zal niet volledig en betrouwbaar met hernieuwbare energie kunnen worden ingevuld, dus komen er meerdere nieuwe kerncentrales. Ik vind dit een realistisch en moedig besluit, waar alle 10 miljoen Zweden baat bij zullen hebben.

Helaas is onze Nederlandse regering nog niet zover, terwijl wij in tegenstelling tot Zweden niet eens waterkracht hebben. Minister Jetten heeft al wel geconstateerd dat wij niet genoeg wind- en zonne-energie zullen hebben om de benodigde groene waterstof te maken, maar die wil hij gaan importeren uit Spanje. Dat wordt heel duur, het maakt ons afhankelijk, en Spanje kan die schaarse groene waterstof dan niet zelf gebruiken om te verduurzamen. Import van groene waterstof verwordt daarmee tot export van CO2-uitstoot, en reduceert mondiaal geen CO2.

Meer kernenergie in kennislanden Nederland en Zweden reduceert mondiaal wel CO2. Het is niet minder hernieuwbaar dan wind- en zonne-energie, want we putten op den duur het zeldzame lithium, kobalt en koper net zo goed uit als uranium (en fossiele brandstoffen). Bovendien bekleedt Nederland met ECN, Urenco en Borssele een strategische positie t.a.v. kernenergie. Daarmee kunnen wij onszelf en anderen helpen om te minderen met fossiele brandstoffen.

2 gedachten over ““Met wind en zon gaan we het niet redden”

  1. Maarten van Andel Bericht auteur

    Beste Jos, dank voor je reacties, mee eens. Over (antropogene) CO2 als hoofdoorzaak van de opwarming van de afgelopen eeuw: Dat is voor mij ook niet zo helder, en er zijn veel tegenargumenten en waarnemingen die wetenschappelijke twijfel inderdaad rechtvaardigen. Deze worden voor zover ik kan nagaan systematisch genegeerd door IPCC. Dat laatste is overigens moeilijk na te gaan, omdat IPCC niet erg transparant is. Ik laat in mijn publicaties eventuele twijfel over de oorzaak van opwarming bewust achterwege, want dan ben ik meteen een klimaatontkenner. Dat stuurt de discussie de verkeerde kant op, en daar gaat het mij ook niet om. Er zijn genoeg redenen om fors te minderen met fossiele brandstoffen (CO2, stikstof, fijnstof, smog, vervuiling, eindigheid), en ik vind ook dat we dat moeten doen. We pakken dat echter op de verkeerde manier aan, en daar zit ik bovenop. Prof. Wim Sinke heeft ooit gezegd: “Van Andel is geen klimaatscepticus, maar wel een transitiescepticus.” Dat vind ik wel een rake typering. Hartelijke groet, Maarten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *