Elektriciteit is allesbehalve energiebron of perpetuum mobile

Politici en beleidsmakers acteren alsof elektriciteit een energiebron is, een soort perpetuum mobile die vanzelf uit het stopcontact komt. Het tegendeel is waar. De keten van elektriciteitsopwekking, -transport en -distributie is duur en complex, en gaat gepaard met aanzienlijke energieverliezen. Zeker als we elektriciteit grootschalig moeten gaan opslaan (wat we nu gelukkig nog niet hoeven). Elektriciteit is absoluut geen energiebron. Het is slechts een gedeeltelijke drager van elders opgewekte energie. Net als waterstof.

Als onze EU-regeringen besluiten dat we omwille van CO2-reductie elektrisch moeten gaan rijden, verwarmen en ondernemen, verwacht ik een concreet integraal uitvoeringsplan voor de enorme hoeveelheid extra groene stroom die daarvoor in de komende 15 jaar moet worden opgewekt, getransporteerd en opgeslagen. Niets daarvan. Bedrijven die stroom nodig hebben komen in plaats daarvan op een wachtlijst, en in Zwitserland moeten elektrische auto’s komende winter minder gaan rijden.

Elektriciteit is complex, schaars en duur, en zal dat ook na 2035 blijven. Het is wel gebruiksvriendelijk en schoon voor de consument. Laten we deze kostbare energiedrager dus vooral benutten in kleine huishoudelijke verbruikers zoals lampen en wasmachines, en niet verkwanselen in honderden malen grotere verbruikers zoals warmtepompen, elektrische auto’s en industriële processen waarvoor nota bene een goed werkend fossiel alternatief bestaat. http://maarten-vanandel.com/?page_id=675

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *