Ecocidale biomassapolitiek streeft naar verdubbeling in 2030

‘Futloos’, zo kenschetst GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout terecht de strengere EU-regulering voor biomassa. Ik zou zelfs zeggen ‘zinloos’. Boskap en -verbranding verhoogt de komende 50 jaar in alle scenario’s CO2-uitstoot en milieuschade. Daar kan geen strengere regel iets aan veranderen http://maarten-vanandel.com/?page_id=646. Bovendien wil de EU over tien jaar maar liefst twee maal zoveel bomen gaan kappen en verbranden als nu.

In 2020 was biomassa 54% van de hernieuwbare energie, en 6% van alle energie in Nederland. Diederik Samsom vindt die 54% ‘gênant veel’, en zegt dat die in 2030 naar 15-30% moet. Laten we voor het gemak het midden daarvan nemen, 22%. Dat lijkt een afname, maar is het niet. Integendeel. In 2030 moet namelijk 55% van alle energie hernieuwbaar zijn. Als biomassa dan 22% van de hernieuwbare energie is, wordt het aandeel biomassa 22% x 55% = 12% van alle energie. Nu is dat 6%. Samsom pleit dus voor verdubbeling van biomassa in de komende tien jaar. Ik noem dat ecocidaal.

De resterende 43% hernieuwbare energie in 2030 moet dan uit zon en wind komen. Die zijn nu samen 4% van alle energie in NL, en moeten dus binnen tien jaar worden vertienvoudigd. Daartoe moeten we in Nederland vanaf nu tot aan 2030 elke dag honderdduizend zonnepanelen en drie windmolens installeren. Laten we die absurde aantallen om te beginnen eens halveren door ons energieverbruik te halveren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *