Halve waarheid in de Troonrede

“De realiteit is dat het klimaatbeleid raakt aan onze hele manier van wonen, werken en leven”, sprak de koning op Prinsjesdag. Dat is de waarheid, maar wel de halve waarheid. Ik had er graag achteraan gehoord hoe het klimaatbeleid ons raakt. Misschien zei onze Majesteit dat er niet bij omdat het teveel zou misstaan in een verder optimistische Troonrede. Hopelijk horen we er volgend jaar meer over, als de nationale Klimaatwet is uitgekristalliseerd en we de draconische consequenties daarvan niet langer uit de weg kunnen gaan.

Intussen wil de KLM meer op biokerosine gaan vliegen, uit een nieuw te bouwen fabriek in Nederland. Dat klinkt loffelijk, maar ik vind het toch geen goed plan. Veel belangrijker is dat Milieudefensie het ook geen goed plan vindt. De KLM gaat het niet redden met afgewerkt frituurvet, dus zullen er enorme landbouwarealen nodig zijn om oliehoudende gewassen te telen. Voor de Europese luchtvaart vergt 3% biokerosine al de helft van Nederland. Op die twee miljoen hectare kan dan geen voedsel meer worden verbouwd, en zoveel akkerland hebben we ook helemaal niet over in Europa. Dus gaan de regenwouden in ontwikkelingslanden eraan. Ik ben het niet altijd eens met Milieudefensie, maar nu wel: Stop met alle soorten biobrandstoffen. Stop met het verbranden van voedsel in auto- en vliegtuigmotoren.

In De Groene Illusie ga ik uitgebreid in op biomassa als alternatief voor fossiele brandstoffen. Ik kijk uit naar mijn boekpresentatie op vrijdagavond 21 september bij van Piere boekhandel in Eindhoven. Je bent van harte welkom vanaf 19.00 uur, met familie en vrienden. Aan sfeer, muziek en een lekker drankje zal het in elk geval niet ontbreken.
Je kunt het boek in de winkel kopen, of bestellen door deze nieuwsbrief te beantwoorden. Zie www.libris.nl/vanpiere/agenda/september/boekpresentatie-de-groene-illusie/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *