Terug naar een circulaire maatschappij

Minister Schouten slaat met haar toekomstvisie op de landbouw de spijker op zijn kop. Wie heeft het ooit bedacht om veevoer voor Brabantse varkens uit Groningen te importeren (of erger nog, uit Brazilië)? Dat veevoer bevat stikstof en fosfor, dat er aan de achterkant van een varken vrijwel 1 op 1 uitkomt. Zo ontstaat in Brabant een overschot van nitraat en fosfaat, en moet in Groningen een even groot tekort aan nitraat en fosfaat worden aangevuld met kunstmest. Varkensmest terugslepen van Brabant naar Groningen is inefficient, want mest bestaat voor een groot deel uit water en is daardoor volumineus en zwaar.

Dit lineaire landbouwsysteem kon in de vorige eeuw ontstaan dankzij fossiele brandstoffen. Vandaag de dag gaat maar liefst 25% van het totale wereldwijde energieverbruik naar het vervoeren van mensen en goederen. Dat kan inderdaad zo niet doorgaan, en de oplossing is in essentie simpel: “Local for local”, net als honderd jaar geleden. Veevoer moet van akkers uit de eigen streek komen, zodat de mest 1 op 1 terug kan naar die akkers. We leerden dit vroeger op school kennen als “gemengd bedrijf”, een combinatie van akkerbouw en veeteelt die nu alleen nog in ontwikkelingslanden voorkomt (!). De landbouwvisie van Carola Schouten is zelfs van toepassing op onze hele maatschappij, en moet ons weer terugbrengen bij de circulariteit die we in de 20e eeuw bijna waren vergeten.

De boekpresentatie van de Groene Illusie op 21 september bij van Piere boekhandel in Eindhoven komt steeds dichterbij. Meld je aan op info@vanpiere.nl en wees welkom vanaf 19.00 uur. De presentatie begint om 19.30, en daarna heffen we samen het glas. Zie www.libris.nl/vanpiere/agenda/september/boekpresentatie-de-groene-illusie/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *