Verduurzaming is geen op zichzelf staand thema

Nicolas Hulot is op onthutsende wijze opgestapt. De populaire Franse minister van Ecologische Transitie had in 2017 zo te zien een onmogelijke opdracht aanvaard. Ecologische transitie lijkt mij niet een op zichzelf staand onderwerp dat top-down vanuit een ministerie kan worden ingevuld. Verduurzaming staat toch altijd in samenhang met andere primaire thema’s zoals vrede, veiligheid, gezondheid, onderwijs en welzijn.

Verduurzaming kan daarom ook niet compromisloos worden doorgevoerd. Dat vind ik de makke van de huidige klimaatdoelstellingen. Ze bevatten geen context en geen randvoorwaarden. Het verminderen van CO2 uitstoot staat bijvoorbeeld in schril contrast met het sluiten van kerncentrales. En het uitbannen van fossiele brandstoffen heeft verregaande maatschappelijke en economische consequenties. Moeilijke keuzes zijn daarbij onvermijdelijk. De internationale klimaatdoelstellingen reppen hier met geen woord over, en Nicolas Hulot is daar kennelijk keihard op stukgelopen.

In De Groene Illusie ga ik in op de maatschappelijke consequenties van een energietransitie. Je bent van harte welkom bij mijn boekpresentatie op vrijdagavond 21 september bij van Piere boekhandel in Eindhoven. Vrije inloop vanaf 19.00 uur. Aanmelding bij info@vanpiere.nl is niet verplicht, maar wel handig i.v.m. inkoop van lekkere hapjes en drankjes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *