Politieke schijn blijkt belangrijker dan milieuzorg

Het Europees parlement wil de klimaatdoelen voor 2030 aanscherpen, van 55 naar 60 procent CO2-reductie. Een onderbouwing blijft echter uit, vijf jaar na het klimaatakkoord van Parijs. Daarmee is het als een ambitie om over tien jaar in 55 in plaats van 60 minuten van Brussel naar Straatsburg te fietsen. Geen parlementariër weet hoe dat zou kunnen, maar het klinkt stoer.

Staatssecretaris van Veldhoven biedt zeker geen onderbouwing voor de klimaatdoelen, met haar pleidooi dat onze biomassa uit reststromen zou bestaan. Dat is onwaar, dat blijkt uit talloze publicaties, en dat weet de staatssecretaris heel goed. Zij weet ook dat het verbranden van bomen meer CO2 produceert dan het verbranden van steenkool. Waarom is het hooghouden van de politieke schijn belangrijker dan het redden van bossen in Estland en Noord-Amerika? Die redding moet er nu komen, en niet ‘op termijn’ zoals minister Wiebes zegt.

De auto blijkt ook nog geen onderbouwing van de klimaatdoelen. En dat terwijl de auto, naast huisverwarming, onze grootste particuliere CO2-veroorzaker is. Dat verandert niet door alles te elektrificeren, maar door naar een haalbare verbruiksnorm van 1 kWu per 15 km en 1 liter per 50 km toe te werken. Zolang onze Europarlementariërs niet de moed hebben om dat aan te pakken is hun ambitie slechts vrijblijvende stoerdoenerij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *