Sprookjes

Twee CO2-moleculen zweven samen uit de schoorsteen van de Amercentrale. De ene kijkt de andere hooghartig aan en zegt: “Wat ben jij smerig.” De andere reageert verontwaardigd: “Hoezo, we zijn precies hetzelfde!” “Nee hoor”, bitst de ene terug. “Ik kom van een verbrande houtsnipper en jij van een verbrand stuk steenkool. Dus ik warm het klimaat niet op en jij wel. Dat heeft de regering bepaald.”

“Wat ben jij vies”, schampert de elektrische auto terwijl hij voor een stoplicht staat. “Er komt CO2 uit jouw uitlaat.” “Waar rijd jij dan op”, vraagt de dieselauto naast hem timide. “Op elektriciteit”, pocht de elektrische auto terwijl het licht op groen springt. “Dat is super schoon.” “Maar waar haal je die elektriciteit dan vandaan?” “Uit een Duitse kolencentrale”, roept de elektrische auto pijlsnel optrekkend. “Maar die CO2 warmt Nederland niet op, dat heeft de regering bepaald.”

In rapportages over het Klimaatakkoord wordt CO2 van biomassa en van buitenlandse kolencentrales niet meegerekend. Dat is een politieke rekensom, geen wetenschappelijke. Maar CO2 is CO2, en de atmosfeer is de atmosfeer. We staan zo naar een keizer zonder kleren te kijken, terwijl niemand iets durft te zeggen uit angst om niet voor vol te worden aangezien.

Een gedachte over “Sprookjes

 1. Koos van Rijn

  William Happer, professor in de fysica aan de Princeton University en bewezen onderzoeker op het gebied van klimaatproblemen, al decennia lang zijn argumenten presenteert dat we niet teveel maar te weinig CO2 in de atmosfeer van de aarde hebben. We hebben de belangrijkste argumenten hieronder ook even samengevat.
  klimaat
  Om zijn stelling dat we niet te veel, maar te weinig CO2 in de atmosfeer hebben, moet eerst de mythe van de relatie tussen CO2 en het broeikaseffect worden weggenomen. Dat doet Happer als volgt:

  De lucht die ons omringt bestaat hoofdzakelijk uit stikstof (ongeveer 78 vol.%), Zzuurstof (21 vol.%) en argon (0,9 vol.%). De overige 0,1 volumeprocent bestaat uit andere spoorgassen, inclusief CO2 met een aandeel van 0,04 volumeprocent.
  CO2 is dus niet noodzakelijkerwijs een onderdeel dat veel in de lucht vóórkomt.

  Het vermogen van CO2 om de omgevingstemperatuur te verhogen is beperkt. Om een stijging van de temperatuur van de aarde met gemiddeld 1 graad Celsius te bewerkstelligen, zou het nodig zijn om de 200 ppm CO2 in de atmosfeer te moeten verhogen tot 400 ppm CO2 in de atmosfeer. Om de temperatuur op aarde met nòg een graad Celsius te verhogen, zou een verdere toename van 400 ppm tot 800 ppm noodzakelijk zijn. En dan nòg een graad Celsius extra zoudan een toename van 800 ppm vereisen, enzovoort.
  Het vermogen van CO2 om de temperatuur van de aarde te beïnvloeden is daarom niet onbeperkt. Het is net als het schilderen van een muur met rode verf. Na de eerste laag is de muur redelijk rood. Met een tweede laag kan de intensiteit van de rode kleur worden verhoogd. Vanaf de derde laag merk je geen verandering. De muur is verzadigd met rode kleur.

  Met CO2, een molecuul dat Happer al tientallen jaren onderzoekt, en zijn vermogen om de temperatuur van de aarde te verhogen, is dit analoog. Dit vermogen van CO2 is sinds 1940 uitgeput, zoals Happer het zegt. Sindsdien heeft CO2 geen invloed meer op de temperatuur van de aarde.

  Het feit dat we te weinig CO2 in de atmosfeer hebben of, met andere woorden, dat meer CO2 in de atmosfeer van de aarde een positief effect heeft op de kwaliteit van het menselijk leven, heeft één simpele oorzaak: planten profiteren van meer CO2. Een hogere CO2-concentratie gaat gepaard met een groei-effect dat de NASA in de afgelopen 35 jaar als vergroening van het land heeft aangetoond, een toename van de bladmassa. De productiviteit van de landbouw profiteert ook van meer CO2. Bovendien zorgt een hogere concentratie CO2 ervoor dat planten minder water gebruiken om CO2-moleculen te “vangen”. Met andere woorden, planten worden beter bestand tegen droogte.

  Gegevens van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA tonen aan dat sinds 1982 de aarde dankzij CO2 groener is geworden!
  CO2 is dus goed voor de mensheid, niet slecht, zoals de klimaatgekkies die vandaag de dag de burgers op schrikbarende kosten jagen, zeggen.
  Maar waarom beweren zij dan toch dat er teveel CO2 aanwezig is?

  Het is een marketing verdienmodel geworden en daarmee zadelt de politiek de samenleving op d.m.v een leugen om de mensen onnodig op kosten te jagen. Er ligt nog voor 200 jaar aan gas in de wereld opgeslagen en dat kunnen we heel goed importeren. Wat overigens al volop gebeurd in de Rotterdamse Haven om de Groningse winning te ontzien. Maar ze zullen er nog jaren aan vastzitten door hun contractuele verplichtingen aan het buitenland die wel massaal overstappen op het schoonste fossiele brandstof gas om aan hun energiebehoefte te voldoen.

  Voor meer info zie deze site.
  https://jdreport.com/er-is-te-weinig-niet-te-veel-co2/?utm_source=Push&utm_medium=push&utm_campaign=Push

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *